Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง…

แผนที่…ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

 

ที่อยู่…ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
ปลัดจังหวัดลำปาง โทร/แฟ็กซ์ ๐๕๔-๒๖๕ ๐๐๖

กลุ่มงานปกครอง(จ่าจังหวัด) โทร/แฟ็กซ์ ๐๕๔-๒๖๕ ๐๑๑ , ๐๕๔-๒๖๕ ๒๒๗-๘

กลุ่มงานป้องกัน(ป้องกันจังหวัด) โทร/แฟ็กซ์ ๐๕๔-๒๖๕ ๐๑๐
กลุ่มงานการเงินและบัญชี(เสมียนตราจังหวัด) โทร/แฟ็กซ์ ๐๕๔-๒๖๕ ๐๑๕

email : lampang@lampangdopa.go.th

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง…

[Form id=”28″]

คำถามที่พบบ่อย…

[faq]

canli bahis siteleri canli casino canlı casino canlı casino siteleri casino canli casino siteleri