Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บุคลากรกลุ่มงานความมั่นคง

นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี ป้องกันจังหวัดลำปาง
นายประธาน รัตนพาณิชย์
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
นายขวัญชัย ณ ลำปาง
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

 รอแก้ไขข้อมูล

นางกานต์พิศุทธิ์ กระแสร์ทิพย์
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.จ.ลป.
นายยรรยง ขัติทะเสมา
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
นายสมหมาย สุขโชติ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางอาทิตยา คำอ้ายกาวิน
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญงาน
นายฐาปนพงศ์ พริบไหว
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางนันท์ภัส คำพิโล
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นายนพพล นพคุณ
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฎิบัติการ)
นางรัชจีน่า บุญทำนุก
จนท.ปกครองชำนาญงาน
นายกรแสร์  ศรีจันทร์แย้ม
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางมาลี แป้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางสาวกัญญานี มีคำเหลือง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวเบญจพร พรมศร
ลูกจ้างชั่วคราว

canli bahis siteleri canli casino canlı casino canlı casino siteleri casino canli casino siteleri