Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แสดงความยินดีท่านปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันนี้ ขรก./พนก./ ลูกจ้าง  ทีทำการปกครองจังหวัดลำปาง และอำเภอ  ได้แสดงความยินดีท่านสุรพล  บุรินทราพันธ์ุ  ปลัดจังหวัดลำปาง             ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0012 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0008 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0007 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0006 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0005 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0004 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0003 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0002 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0001 s__6774791 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88_0-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0017 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88_0-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0016 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0017 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88_0-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0014 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0016 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0014 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0013 %e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%88-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%97_0011

One Response to “แสดงความยินดีท่านปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

  • สุพจน์ (ระยอง)
    1 ปี ago

    ขอแสดงความยินดีด้วยอีกคน ที่ท่านสุรพล ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *