Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Posts by officedopa officedopa

ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งคณะนายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ คาราวะรดน้ำดำหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑๘ เมษา...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2561 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประกาศสอบราคาจ้าง

อำเภอห้างฉัตรขอส่งปร...

เผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง

อำเภอห้างฉัตร มีความ...

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม

วันนี้ วันพฤหัสบดี ท...

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ราคากลาง.pdf รายละเอ...

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

ประกาศจังหวัด.pdf

ลป.0018.1/ว 4284 การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งม...

หนังสือที่ มท 0310.4/ว2970 ลว. 16 ก.พ.60 (จัดสรรงบประมาณ ใช้ในการดำเนินโครงการฯ)

0310-4-v2970-160225%...

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ม.2 ต.บุญนาคพัฒนา

วันที่ 16 ก.พ. 2560 ...

canli bahis siteleri canli casino canlı casino canlı casino siteleri casino canli casino siteleri