Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร/กิจกรรม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว. 6 พ.ย. 2560 (อำเภอห้างฉัตร)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังฯ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันนี้ 4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เรียนเชิญท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แด่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ

อำเภอเกาะคา เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แสดงความยินดีท่านปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อำเภอแม่พริกดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม ม.14 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่ง ม.4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)