Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

—————

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว25730 ลว. 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561”

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

หนังสือที่ มท 0305.1/ว 19993 ลว. 5 ต.ค.2560 เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แสดงความยินดีท่านปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม ม.14 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่ง ม.4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯ พนักงานราชการ

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562